Třídu "MOTÝLKŮ" navštěvují děti smíšeného věku od 4 do 6 let společně s dětmi s odloženou školní docházkou. Těmto dětem se věnují paní ředitelka Ingrid Kysucká, které pomáhá školní asistent paní Eva Mrózková. Třída má rovněž v herně k dispozici klavír, přizpůsobené koutky pro různé činnosti, televizi, dětskou počítačovou stanici. Třída je rozdělena do hracích koutků, nově je pořízena vestavba – patro, která je určena pro hraní s panenkami a dřevěnými domečky. V přilehlé místnosti jsou uskladněny a pomůcky. V této třídě neprobíhá odpočinkový režim, děti jsou po obědě k odpočinku rozděleny do tříd.

 animated-butterfly-image-0317

 


 

DŮLEŽITÉ

 SEZNAM PŘÍJATÝCH DĚTÍ

OD 1. ZÁŘÍ 2019

 


 PŘERUŠENÍ PROVOZU

ČERVENEC - SRPEN 2019


 U P O Z O R N Ě N Í 


PRŮVODCE MATEŘSKÉ ŠKOLY


ORGANIZACE

ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019


 Mateřská škola Havířov-Město

Puškinova 7a/908

je příspěvkovou organizací

zřizovanou

statutárním městem Havířov

financována i z jeho rozpočtu


 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KONTAKT

Mateřská škola

Havířov-Město

Puškinova 7a/908

Příspěvková organizace

Sídlo:

A. S. Puškina 7a/908
Havířov - Město

PSČ 736 01

 

IČO: 61988707

 

Telefon:  +420 59 641 10 45

v pracovních dnech od 6:00 do 16:00

Mobilní telefon:

+420 731 170 946

 

E-mail

mspuskina.havirov@seznam.cz 

 

ID adresa9cej78p

Provoz podatelny:

v pracovních dnech od 7:00 do 15:00

Toplist