Anketa pro rodiče

Milí rodiče,

dovoluji si Vás oslovit prostřednictvím mateřské školy, kterou jste si vybrali pro vzdělávání Vašeho dítěte v době před dovršením tří let věku. Vzdělávání dětí mladších tří let v mateřské škole (nebo jiné instituci) je stále diskutovaným tématem na různých úrovních. Připravená anketa by měla přispět k odkrytí důležitých aspektů, potřebných pro argumentaci potřebnosti takové služby k naplňování potřeb rodin s dětmi. Také by měla přispět k poznání, jak rodina vnímá vlastní potřeby dítěte. Zároveň s touto anketou budou v obdobném formátu osloveny učitelky/ředitelky mateřských škol a zřizovatelé. Následně budou výstupy z anket doplněny o informace, které vyplynou z rozhovorů se zástupci jednotlivých aktérů, kteří v anketě vyjádří svůj souhlas.

Anketa je součástí doktorandského projektu podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze. Výsledky šetření budou zpracovány, publikovány a stanou se součástí disertační práce věnované problematice spolupráce rodiny a mateřské školy při vzdělávání dětí mladších tří let. Následně budou výsledky poskytnuty Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, respektive Národnímu pedagogickému institutu České republiky, kde budou využity k metodické podpoře mateřských škol, případně jako podklad pro návrh úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a souvisejících právních předpisů.

Věnuji se této problematice řadu let a podporuji úpravu podmínek v institucích pro děti raného věku v souladu s jejich aktuálními potřebami. Zapojením do šetření mi můžete pomoci v dalším mapování problematiky zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy a následně ke zlepšování podmínek zohledňujících potřeby dětí a jejich rodin.

Odpovědi na otázky Vám zaberou cca 15-20 minut.

Online formulář najdete ZDE, případně můžete zkopírovat přímo tento odkaz:      https://docs.google.com/forms/d/1Y8bpGsjWoRsSqEOFjgcimieJa6uw2XhjdVb2Gb0vD3k/viewform?edit_requested=true.          

Prosím o vyplnění do 18. 10. 2020. V případějakéhokoliv problému s formulářem mne můžete kontaktovat na mailu hana.splavcova@npicr.cz.

 

Vyplnění je anonymní, nezavazuje k další spolupráci. Pokud budete mít zájem účastnit se cíleného šetření, budete ochotni odpovědět na další dotazy v individuálním rozhovoru, uveďte, prosím, do formuláře své kontaktní údaje.

 

Předem děkuji za Váš čas a odpovědi.                                                                                   

Mgr. Hana Splavcová, doktorand PedF UK v Praze, 30. 9. 2020


 

 


 


POTŘEBNÉ DOKLADY K ZÁPISU

  • OP ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
  • RODNÝ LIST DÍTĚTE

PODROBNÉ INFORMACE ZDE


 

KOMUNIKAČNÍ E-MAIL POUZE PRO RODIČE:

puskinova.skolka@seznam.cz

DESATERO PRO RODIČE

CO DĚTI POTŘEBUJÍ

PRRVNÍ KROKY VE ŠKOLCE

 

 


e-mail pro komunikaci s rodiči: puskinova.skolka@seznam.cz

Tel. č. pro komunikaci s rodiči: 731 170 946


 

DŮLEŽITÉ

 COVID-19

aktualizace: 23. 11. 2020


VSTUP DO MŠ POVOLEN POUZE

SE ZAKRYTÝMI ÚSTY A NOSEM

 


PRŮVODCE MATEŘSKÉ ŠKOLY


 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021


 Mateřská škola Havířov-Město

Puškinova 7a/908

je příspěvkovou organizací

zřizovanou

statutárním městem Havířov

financována i z jeho rozpočtu


 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KONTAKT

Mateřská škola

Havířov-Město

Puškinova 7a/908

Příspěvková organizace

Sídlo:

A. S. Puškina 7a/908
Havířov - Město

PSČ 736 01

 

IČO: 61988707

 

Telefon:  +420 59 641 10 45

v pracovních dnech od 6:00 do 16:00

Mobilní telefon:

+420 731 170 946

 

E-mail

mspuskina.havirov@seznam.cz 

 

ID adresa9cej78p

Provoz podatelny:

v pracovních dnech od 7:00 do 15:00

Toplist