GDPR

Dne 27. 04. 2016 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jež se použije (tedy bude účinné) ode dne 25. 05. 2018 (dále jen „GDPR“).

Škola jako veřejná instituce zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje svých zaměstnanců, dětí a jejich zákonných zástupců, a je tedy povinna se GDPR řídit a chránit tak veškeré osobní údaje. 

Informace a zásady školy o ochraně osobních údajů a jejich zpracování naleznete v příloze článku. 

Dokumenty: