Třídní informace

Do této třídy jsou zařazeny děti předškolního věku a dítě s OŠD. S dětmi pracují paní učitelky Jeanette Schwarzová a Marie Nováková. Třída je tvořena hernou a třídou, k dispozici je klavír pro rozvoj hudební gramotnosti, televizní přijímač, počítač a je tvořena jednotlivými koutky pro herní, výtvarné a pracovní činnosti. Místnost vedle herny slouží k uskladnění pomůcek a lehátek.

tel: 721 375 545

Přihlásit se