Seznam zaměstnanců

PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI

Ředitelka:

Ingrid Kysucká

Učitelka pověřená zástupem: 

Bc. Alena Bittnerová

Učitelka:

Lenka Řeháková

Pavla Chowaniecová

Jeanette Schwarzová

Dagmar  Šrámková

Kristýna Langová

Bc. Jitka Stanieková

Asistent pedagoga:

Monika Lengsfeldová

Chůva:

Monika Lengsfeldová


PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Školnice:

Karla Dziwiszová

Uklízečka:

Milena Ulmanová

Alena Ďurčeková

Účetní:

Marie Paterová


ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY

Hlavní kuchařka:

Marcela Broskevičová

Kuchařka:

Alena Jurčková