Seznam zaměstnanců

PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI

Ředitelka:

Ingrid Kysucká

Učitelka pověřená zástupem: 

Bc. Alena Bittnerová

Učitelka:

Lenka Řeháková

Pavla Chowaniecová

Jeanette Schwarzová

Dagmar  Šrámková

Kristýna Langová

Bc. Jitka Stanieková

Asistent pedagoga:

Vlasta Dodulíková

Monika Lengsfeldová

Chůva:

Zuzana Cenigová


PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Školnice:

Karla Dziwiszová

Uklízečka:

Petra Gajdová

Anna Lachová

Účetní:

Marie Paterová


ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY

Hlavní kuchařka:

Marcela Broskevičová

Kuchařka:

Alena Jurčková