INFORMACE K ZÁPISU 2022
8.
Duben

INFORMACE K ZÁPISU 2022

MATEŘSKÁ ŠKOLA PUŠKINOVA HAVÍŘOV A.S. Puškina 7a/908, Havířov-Město

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

STŘEDA 4. 5. 2022 OD 9:00 DO 16:00 HODIN ČTVRTEK 5. 5. 2022 OD 9:00 DO 12:00 HODIN

FILOZOFIE ŠKOLY: 4 P

Prohlubovat rodinnou atmosféru a budovat pocit vzájemné důvěry a respektu

Podporovat děti v získávání vědomostí, dovedností a návyků, učit toleranci, ohleduplnosti, ochotě pomoci druhému, spolupracovat a zvládat konfliktní situace Připravovat děti pro vstup do základní školy

Pěstovat v dětech pocit sounáležitosti s přírodou a jejími zákonitostmi,

podporovat pozitivní vztah ke všemu živému kolem nás

Co nabízíme:

Cvičení na ZŠ žákovská

Lezecká stěna Palackého

Kroužek karate

Taneční kroužek

Svět v pohybu (Česká obec sokolská)

Tvořivé dílny s rodiči Besídky

Tenisová přípravka

Plavání

Bruslení s rodiči

Celodenní výlety

PŘIJĎTE SE PODÍVAT I SDĚTMI, VĚNOVAT SE JIM BUDOU CHŮVA A 2 ASISTENTKY PEDAGOGA A MY SI ZATÍM SPOLEČNĚ VYŘÍDÍME DOKUMENTACI K ZÁPISU

Dokumenty potřebné k zápisu najdete ke stažení pod tímto článkem v sekci DOKUMENTY

Dokumenty: