INFORMACE PRO RODIČE

Vážení a milí rodiče.

Prázdniny se chýlí ke konci a my se s Vámi a Vašimi dětmi opět shledáme a přivítáme mezi námi i nové děti a rodiče. Momentálně zajišťujeme velký úklid s dezinfekcí hraček a pomůcek a chystáme vše potřebné pro nový školní rok.

Co se týká vládních nařízení ohledně epidemiologické situace, tak bude pokračovat ve stejné podobě jako před prázdninami: dezinfekce rukou při vstupu, pro Vás roušky, děti bez roušek, při příchodu dětí do třídy pečlivé umývání rukou a zákaz vstupu rodičů do tříd.

Protože došlo k přesunům některých dětí v jednotlivých třídách, orientujte se, prosím, podle seznamů vyvěšených na velké nástěnce v chodbě a také na šatnách. Informace, které budete potřebovat, získáte na jednotlivých třídách. Prosíme Vás, abyste vstup do MŠ omezili na nezbytně nutnou dobu, vodili a vyzvedávali děti jednou osobou.

Těšíme se na Vaše děti i na Vás a budeme doufat, že budou děti ve školce spokojené, nové děti se brzy zadaptují a vše zvládneme k oboustranné spokojenosti.

Na shledanou 1. září

Kolektiv MŠ