Schůzka pro rodiče 13.9 2022

Zveme rodiče na společnou schůzku v úterý 13.9 2022 v 15:45 hod.

Program:

1. Hodnocení uplynulého školního roku

2. Seznámení s dokumenty MŠ (Školní řád, Školní vzdělávací program)

3. Kroužky

4. Platby (školné, stravné, akce školy), omlouvání dětí

5. Organizace školního roku

6. Různé