ZÁPIS DO MŠ 2024/2025

MATEŘSKÁ ŠKOLA PUŠKINOVA HAVÍŘOV A.S. Puškina 7a/908, Havířov-Město

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ÚTERÝ 14. 5. 2024 OD 9:00 DO 16:00 HODIN


STŘEDA 15. 5. 2024 OD 9:00 DO 12:00 HODIN


FILOZOFIE ŠKOLY: 4 P

Prohlubovat rodinnou atmosféru a budovat pocit vzájemné důvěry a respektu

Podporovat děti v získávání vědomostí, dovedností a návyků, učit toleranci, ohleduplnosti, ochotě pomoci druhému, spolupracovat a zvládat konfliktní situace

Připravovat děti pro vstup do základní školy Pěstovat v dětech pocit sounáležitosti s přírodou a jejími zákonitostmi

podporovat pozitivní vztah ke všemu živému kolem nás

Co nabízíme:

Cvičení na ZŠ žákovská Kroužek

karate Zumba

kroužek Angličtina

Svět v pohybu (Česká obec sokolská)

Tvořivé dílny s rodiči

Besídky

Tenisová přípravka

Plavání

Bruslení s rodiči

Celodenní výlety

PŘIJĎTE SE PODÍVAT I SDĚTMI, VĚNOVAT SE JIM BUDE ŠKOLNÍ ASISTENT A ASISTENT PEDAGOGA A MY SI ZATÍM SPOLEČNĚ VYŘÍDÍME DOKUMENTACI POTŘEBNOU K ZÁPISU


Potřebné dokumenty k zápisu najdete v sekci DOKUMENTY pod tímto oznámením

Dokumenty: